Odder fakta

Odder (Lutra lutra) | skoven-i-skolen.dk

Dens længde er 60-95 cm. Halen er 25-55 cam. Den har en højde på ca. 30 cm og en vægt på 6-16 kg. Den har meget korte ben. 5/5 tæer med klør. Odderen har …

Her kan du læse om odderen. Om hvordan den ser ud, hvad den spiser, hvordan den får unger og meget mere.

Odder – information og facts om dette dyr

Odder. Længde: 60-80 cm. Vægt: 5-12 kg. Levetid: 18 år. Føde: Fisk. Levested: Danmark. Hvorfor er den truet?: Før i tiden blev den fanget i fiskernes net.

Odder – information og facts om dette dyr – Læs facts og informationer om dyret her!

Odder – Naturhistorisk Museum

Odder

Odderne er udbredt i Nord- og Sydamerika, Eurasien og Afrika. Faktaboks. Etymologi: af germansk oprindelse, beslægtet med græsk Hydra ‘vanduhyre, havslange’.

Digitalt leksikon med oplysninger om udvalgte danske dyr og planter.

Odder (dyr) – Wikipedia, den frie encyklopædi

Odder – Miljøstyrelsen

Odder

Odder – Naturporten

Oddere i Danmark er truet | Fakta om oddere

Oddere i Danmark er truet | Fakta om oddere – Danmarks Naturfredningsforening

Oddere er udbredt i Jylland, men truet på Sjælland. Oddere lever i ferskvand og spiser fisk, men kan sagtens forlade vandløbet og færdes på land.

Odder – Edutainmenthuset

Odder

oddere – Den Store Danske – lex.dk

oddere | lex.dk – Den Store Danske

Oddere er en underfamilie af små og mellemstore rovdyr i mårfamilien (Mustelidae). Der kendes 13 arter, som alle er tilpasset et liv i vandet, hvor de tilbringer megen tid, og de svømmer og dykker fremragende. Odderne er udbredt i Nord- og Sydamerika, Eurasien og Afrika. Alle oddere er truet af den stigende vandforurening, og adskillige arter jages stadig for skindets skyld.

Odder (Lutra lutra) – Naturbasen

Læs om Odder i Naturbasen – Danmarks Nationale Artsportal. Her er billeder, udbredelseskort, observationer, levesteder, rødliste og meget mere.

Keywords: odder fakta, fakta om odder